common.allseas

volgens de informatie van 18.11.2017

Watertemperaturen bij opervlaktes van oceaanen

Kleurschaal van watertemperaturen in Celsius. Wit kleur wijst het ijs aan, bruin kan gebieden van onbetrouwbare informatie aanwijzen.